Krosa komisijas padomes sēdes

1. sēde: 2020. gada 26. februāri notika krosa komisijas padomes sēde. Sēdes protokols publicēts LAF mājas lapā.

2. sēde: 2020. gada 21. maijā

3. sēde: 2020. gada 24. septembrī

4. sēde: 2020. gada 3 decembrī